Ford z zelenimi pobudami za zmanjšanje ogljika

31. januarja 2020

Ford uvaja električna vozila, investicija znaša 10,4 milijarde evrov. Ford načrtuje, da bodo proizvodni obrati do leta 2035 delovali z obnovljivo energijo.

Ukrepi za zmanjšanje izpustov, prispevek k razvoju nizkoogljičnega gospodarstva

so družbi Ford Motor Company zagotovili prvo uvrstitev na ‘Seznam A’ glede podnebnih sprememb, ki ga objavlja organizacija CDP. Ford je eno od 35 ameriških podjetij, ki so letos uvrščena na ta seznam.

Ford okolje

“Naše osebje, naše stranke in naši vlagatelji pričakujejo, da si bomo vedno bolj prizadevali za reševanje podnebnih sprememb,” je povedal Bob Holycross, podpredsednik za področje trajnosti ter okoljskega in varnostnega razvoja. “Naš izvršni predsednik Bill Ford nas že več kot 20 let spodbuja k smelejšim ukrepom glede podnebnih sprememb.”

“Prepričani smo, da so proizvodnja odličnih vozil, varovanje planeta in ohranjanje uspešnega poslovanja se med sabo ne izključujejo kot prednostne naloge.”

Ford okolje

Bruno Sarda, predsednik CDP Severna Amerika, je povedal: “Čestitam Fordu za uvrstitev na letošnji podnebni ‘Seznam A’ – podjetje predstavlja zgled pravega poslovnega trajnostnega vodenja.”

“Če se ne lotimo njihovega reševanja, predstavljajo klimatske spremembe nesporno tveganje za podjetja. Zdaj je skrajni čas za prehod na nizkoogljično gospodarstvo, saj se bomo lahko samo tako izognili najhujšim udarcem,” je dodal Sarda. “Podjetja na ‘Seznamu A’ se zavedajo, da je trajnost izjemno pomembna pri prizadevanju za odličnost. Predstavlja priložnost za inovacije in drugačno poslovanje, kar dokazuje, da je okoljska odgovornost zanimiva tudi v poslovnem smislu.”

Fordova zaveza k zmanjšanju izpustov CO2 v skladu s smernicami Pariškega podnebnega sporazuma vključuje naložbo v električna vozila v znesku skoraj 10,4 milijarde evrov. Za še večjo privlačnost električnih vozil in hitrejši prehod na njihovo uporabo Ford uvaja različice nekaterih svojih najuspešnejših vozil. Ti bodo delovali brez izpustov, vključno z modelom Mustang Mach-E v nadaljevanju letošnjega leta in električnim pickupom F-150 v bližnji prihodnosti. Nedavno je Ford v uporabo predal tudi največje omrežje za polnjenje električnih vozil v Severni Ameriki.

Ford okolje

Leta 2017 so po Fordovih podatkih pri proizvodnih postopkih zmanjšali izpuste ogljikovega dioksida na izdelano vozilo za 30 odstotkov.  To je osem let prej, kot je bilo načrtovano, ko so si leta 2010 zastavili ta cilj.

Ta uspeh so pri Fordu nadgradili z objavo nove globalne strategije za zmanjšanje ogljika pri proizvodnji.  Tu je poudarek namenjen obnovljivim energijam, nadaljnjemu osredotočanju na nizkoemisijske vire in energijsko učinkovitost. Ford si je zastavil cilj, da bodo vsi njegovi proizvodni obrati po vsem svetu do leta 2035 delovali s 100-odstotno obnovljivo energijo.

Ford okolje

CDP je globalna okoljska neprofitna organizacija

vsako leto objavi oceno podjetij na okoljskem področju, ta pa skupaj z uporabljenim postopkom ocenjevanja na splošno velja kot zlati standard poslovne okoljske preglednosti. Leta 2019 je več kot 525 naložbenikov z naložbami, ki so presegale 86,55 bilijona €.  Skupaj s 125 največjimi kupci, ki so za naročila skupaj namenili več kot 3,25 bilijona EUR, gospodarske družbe zaprosilo, da podatke o okoljskih učinkih, tveganjih in priložnostih razkrijejo prek platforme organizacije CDP. Odzvalo se jih je več kot 8400.

Ford okolje

CDP uporablja podrobno in neodvisno metodologijo za ovrednotenje podjetij in podelitev ocen od A do D.  Na osnovi celovitosti objavljenih podatkov ter zavedanja in upravljanja okoljskih tveganj. Obenem CDP spodbuja podjetja k izvajanju najboljših praks, povezanih z okoljskim vodenjem. Podjetja, ki ne razkrijejo informacij ali so te pomanjkljive, dobijo nezadostno oceno.

Ford okolje

Za več informacij o Fordovem delovanju na področju trajnosti ter za podatke in poročila obiščite spletni naslov sustainability.ford.com.