Ford se pridružuje pobudi za trajnostne rešitve v Evropi

10. novembra 2019

Ford Motor Company se je pridruži pobudi ‘novi dogovor za Evropo’ (‘New Deal for Europe’), ki spodbuja večje sodelovanje in inovativnost za trajnostno prihodnost.

Ta korak je nekaj naravnega za podjetje, ki si že dolgo prizadeva za večji pomen trajnosti.

‘Novi dogovor’ poziva podjetja, vlade, organizacije in sooblikovalce politike k sodelovanju

pri razvoju celovite strategije za trajnostno Evropo (Sustainable Europe) 2030 na osnovi razvojnih ciljev Združenih narodov in Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. Strategija mora zagotoviti ravnovesje okoljskih, gospodarskih in družbenih potreb ob sočasnem reševanju izzivov, povezanih s podnebnimi spremembami.

Poziv k ukrepanju je sprožilo evropsko omrežje za trajnost in odgovornost podjetij CSR Europe (Corporate Sustainability and Responsibility Europe).  Podprlo pa ga je več kot 250 izvršnih direktorjev in voditeljev družb, med katerimi je tudi Stuart Rowley, predsednik Forda Evropa.

“Ko podjetja in vlade uvajajo trajnostne ukrepe, skušajo svoje lastne interese postaviti na prvo mesto. A podnebne spremembe prizadenejo nas vse in zahtevajo ukrepanje v interesu vseh. Zagotovo se jih bomo najbolje lotili s široko zasnovanim sodelovanjem, ki presega panoge, skupnosti in meje ter lahko ima največji učinek in nam pomaga skupaj doseči naše cilje na področju trajnosti,” je povedal Rowley.

Podpisniki prihajajo iz različnih panog, saj je to najobsežnejša skupina izvršnih direktorjev, kar jih je bilo doslej mobiliziranih v Evropi. Da bi razvili strategijo za trajnostno Evropo 2030, morajo podjetja in vlade vzpostaviti orodja za sodelovanje in finančne modele za ustvarjanje trajnostnega gospodarstva, ki bo omogočalo družbeno povezanost in vseživljenjsko zaposlovanje.

Ford že 20 let objavlja Poročilo o trajnosti, s katerim si vsako leto zastavlja nove trajnostne cilje.

Ključni Fordovi trajnostni cilji vključujejo opustitev plastike za enkratno uporabo pri postopkih do leta 2030 in uporabo 100-odstotno obnovljive energije v vseh proizvodnih obratih po vsem svetu do leta 2035.

Ford je izdelal tudi svoje lastno poročilo o podnebnih spremembah.

Ford že več kot 10 let uporablja 100-odstotno zeleno električno energijo v vseh svojih obratih v Kölnu, saj mu lokalni dobavitelji zagotavljajo obnovljivo energijo.

V začetku leta se je Ford zavezal, da bodo vsi njegovi prihodnji modeli vključevali elektrificirano različico. Do leta 2023 bo na evropski trg poslal 17 elektrificiranih modelov, ki bodo prispevali k čistejšim in tišjim mestom ter bodo v čedalje večji meri uporabljali do okolja prijazno električno energijo.