Fordovo integrirano trajnostno in finančno poročilo za leto 2023

05. aprila 2023

Ford je objavil svoje integrirano trajnostno in finančno poročilo za leto 2023.  V katerem je podrobno opisan napredek podjetja pri izpolnjevanju zaveze za ustvarjanje bolj trajnostne, vključujoče in pravične prometne prihodnosti.

Poročilo temelji na več kot dveh desetletjih vodilne vloge na področju trajnostnega poročanja in prinaša nove podatke, ki kažejo, da je Ford na dobri poti, da najpozneje do leta 2050 doseže ogljično nevtralnost na področju svojih vozil, dejavnosti in dobavne verige. Poudarja tudi napredek pri pobudah, ki so usklajene z zavezo podjetja, da bo uporabljalo odgovorno pridobljene surovine in da bo njegova dobavna veriga električnih vozil in baterij bolj pregledna.


“Prepričani smo, da je dolgoročni uspeh vsakega podjetja neločljivo povezan z ustvarjanjem vrednosti za stranke, zaposlene in skupnosti, hkrati pa tudi s skrbjo za planet,” je povedal izvršni predsednik Bill Ford. “Izvajamo obsežno preobrazbo, da bi prevzeli vodilno vlogo v električni in povezani dobi prometa, ter smo zavezani k preglednosti glede našega napredka in možnosti za izboljšave. Navdušeni in optimistični smo glede prihodnosti ter se veselimo, da bo ogljično nevtralen prevoz postal resničnost.”

Fordovo integrirano trajnostno in finančno poročilo za leto 2023

“Leta 2022 smo na številnih področjih napredovali v smeri ogljične nevtralnosti, vključno z uvedbo novih navdušujočih električnih vozil, nadgradnjo naših obratov, vlaganjem v brezogljično in obnovljivo električno energijo ter uporabo naše kupne moči za pomoč pri razširjanju nizkoogljičnih materialov,” je dejala Cynthia Williams, Fordova globalna direktorica za trajnost, homologacijo in skladnost. “Ustvarjamo tudi novo preglednost in odgovornost globalne dobavne verige električnih vozil in baterij, ki je skladna z našimi vrednotami. Tako lahko pomagamo graditi bolj trajnostno, pravično in vključujočo prihodnost prometa.”

Fordovo integrirano trajnostno in finančno poročilo za leto 2023

Na poti k boljšemu

 Road to Better (Pot k boljšemu) je Fordova zaveza k oblikovanju bolj trajnostne, vključujoče in pravične prihodnosti prometa, v kateri se lahko vsak človek svobodno giblje in uresničuje svoje sanje. Ker podjetje letos praznuje 120. obletnico, se zaveda, da bo Fordov dolgoročni uspeh odvisen od ustvarjanja vrednosti za uporabnike, zaposlene in skupnosti.

Ford je uvedel spletne strani Road to Better v Franciji, Nemčiji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji, kmalu pa bodo sledili še drugi trgi. Na teh spletnih straneh bodo poudarjene Fordove pobude, namenjene oblikovanju bolj trajnostne prihodnosti, prav tako pa bo jasno prikazan napredek pri doseganju opredeljenih trajnostnih ciljev.

Fordovo integrirano trajnostno in finančno poročilo za leto 2023

Vodilna vloga v revoluciji električnih vozil

Ford je za razvoj in proizvodnjo električnih vozil in baterij po vsem svetu od leta 2022 do 2026 namenil več kot 50 milijard dolarjev (skoraj 46 milijard evrov). Podjetje je na poti, da do konca leta 2023 doseže ciljno letno proizvodnjo 600.000 električnih vozil, do konca leta 2026 pa več kot 2 milijona. Do leta 2030 naj bi bila polovica Fordovih vozil, prodanih po vsem svetu, na električni pogon.

V poročilu so predstavljeni statistični podatki o učinkih te strategije, vključno s prihranki emisij ogljikovega dioksida pri vožnji s Fordovim električnim vozilom. Ocene kažejo, da bi lahko vožnja Fordovega električnega vozila (odvisno od modela) pri polnjenju prek povprečnega ameriškega električnega omrežja v primerjavi z vožnjo podobnega vozila, ki ga poganja motor z notranjim zgorevanjem, zmanjšala emisije ogljikovega dioksida v življenjski dobi za 60 odstotkov. Pri modelu F-150® Lightning® je to zmanjšanje ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila enakovredno prihranku ogljikovega dioksida, če bi se odpovedali porabi približno 33.225 litrov bencina. Kmalu po začetku prvega polnega meseca maloprodaje pri trgovcih junija 2022 je pickup F-150® Lightning® hitro postal najbolje prodajani električni pickup v Ameriki.

Fordovo integrirano trajnostno in finančno poročilo za leto 2023

Hitrejše napredovanje pri doseganju ogljične nevtralnosti

Fordova zaveza k ogljični nevtralnosti se poleg zmanjševanja emisij iz izpušnih cevi vozil osredotoča na zmanjševanje emisij iz objektov, procesov in električne energije, ki so vključeni v delovanje podjetja in globalno dobavno verigo.

Ford je od leta 2017 za 35,4 odstotka zmanjšal emisije iz področij 1 in 2, ki zajemajo neposredne emisije iz poslovanja in posredne emisije iz nakupov energije. Ford je vložil več kot 26 milijonov dolarjev (skoraj 24 milijard evrov) v posodobitve objektov za izboljšanje energetske učinkovitosti in varčevanje z energijo v svojih objektih in proizvodnih procesih, kar je podjetju pomagalo doseči 40‑odstotno zmanjšanje absolutnih emisij toplogrednih plinov iz proizvodnje v primerjavi z letom 2017. Podjetje je naredilo tudi korak naprej pri prehodu na rabo brezogljične električne energije, saj je v svoje dejavnosti po vsem svetu vključilo 60,6 odstotka brezogljične električne energije, vključno z vso kupljeno električno energijo za proizvodnjo v Evropi in Mehiki. Na svetovni ravni je bilo 42,6 odstotka električne energije iz obnovljivih virov.

Med letoma 2019 in 2022 je Ford dodatno zmanjšal svoje skupne emisije iz področja 3, ki vključujejo emisije dobaviteljev, izdelkov in drugih virov, ki niso del obrata, za približno 23 odstotkov. Ford je kot prvi ameriški proizvajalec avtomobilov svojo globalno dobavno verigo vključil v platformo Manufacture 2030 in k sodelovanju v programu, namenjenemu merjenju, blaženju in zmanjševanju emisij, povabil 3000 obratov dobaviteljev prvega reda. Ford načrtuje, da bo leta 2023 k sodelovanju v programu Manufacture 2030 povabil še dodatne dobavitelje prvega reda in posredne dobavitelje.

Fordovo integrirano trajnostno in finančno poročilo za leto 2023

Oblikovanje odgovorne dobavne verige električnih vozil

Ford si prizadeva zagotoviti, da globalna dobavna veriga podjetja varuje okolje in človekove pravice. Pri vzpostavljanju nove dobavne verige električnih vozil in baterij je podjetje naredilo pomemben prvi korak za zagotavljanje surovin neposredno od rudarskih podjetij, ki so usklajena s Fordovo korporativno politiko. V poročilu je podrobno opisanih več novih pobud za povečanje preglednosti, sledljivosti in potrebne skrbnosti.

Leta 2021 je Ford začel kartiranje in revizijo dobavne verige električnih vozil in baterij, da bi bolje razumel izvor surovin v svoji dobavni verigi električnih vozil, vključno z nikljem, litijem, kobaltom in grafitom. Do zdaj je bilo v okviru projekta izvedenih 30 revizij dobaviteljev vzdolž dobavne verige teh štirih kritičnih rudnin za baterije na vseh ravneh do mesta izkopa. V začetku leta 2023 je družba skupaj s svojimi dobavitelji opravila tudi revizijo svojih sistemov skrbnega upravljanja z nikljem, litijem in kobaltom. Na podlagi tega procesa je Ford okrepil svoje korporativne prakse, vključno z uvedbo novih okoljskih, družbenih in upravljavskih zahtev v pogodbe o dobavi.

V širši dobavni verigi Ford še naprej tesno sodeluje s svojimi dobavitelji in z zunanjimi izvajalci, kot so Iniciativa za zagotavljanje odgovornega rudarjenja, Iniciativa za odgovorno pridobivanje rudnin in Zavezništvo za odgovorno poslovanje, da bi na podlagi celovitih meril, opisanih v Kodeksu ravnanja dobaviteljev podjetja, opredelil in obravnaval okoljska vprašanja in vprašanja človekovih pravic v svoji dobavni verigi. Leta 2022 je Ford 844 zaposlenih v nabavi, 2647 drugih zaposlenih pri Fordu in 979 dobaviteljev usposobil za trajnostne teme v dobavni verigi, vključno s protikorupcijskimi praksami, poštenim delom in zaščito okolja.

Fordovo integrirano trajnostno in finančno poročilo za leto 2023

Pomoč pri razcvetu skupnosti

Filantropska veja podjetja, Ford Motor Company Fund (Fordov sklad), sodeluje z neprofitnimi organizacijami in voditelji skupnosti, da bi pomagala zadovoljiti edinstvene potrebe skupnosti v več kot 40 državah po svetu. Leta 2022 sta Ford in Fordov sklad namenila več kot 64 milijonov dolarjev (dobrih 58 milijonov evrov) dobrodelnih prispevkov ter vlagala v partnerstva in programe na treh področjih vpliva: odpiranje dostopa do osnovnih dobrin in storitev, odpiranje poti do izobraževanja za prihodnost dela in diverzifikacija podjetniškega sektorja.

Kot del svoje zavezanosti k povečanju gospodarskih priložnosti za ženske in odpravljanju temeljnih vzrokov otroškega dela Ford prek Fordovega sklada podpira pilotni program za spodbujanje odgovornega pridobivanja rudnin in opolnomočenje žensk, ki delajo v dobavnih verigah bakra in kobalta v Demokratični republiki Kongo. Leta 2022 je projekt zagotovil opremo, dostop do bančnih storitev in finančno izobraževanje za vsaj 50 žensk. Več kot 90 žensk, ki delajo v obrtnih rudnikih na nahajališčih kobalta, je bilo deležnih usposabljanja o podjetništvu, finančni pismenosti ter okoljskih in družbenih standardih za obrtno in malopodjetniško rudarjenje. Fordov sklad je pred kratkim podaljšal podporo in podvojil svoja sredstva za projekt v letu 2023.

Integrirano trajnostno in finančno poročilo zagotavlja preglednost napredka podjetja pri doseganju njegovih trajnostnih ciljev in prikazuje, kako podjetje napreduje na poti k boljšemu. Če želite prebrati celotno poročilo in izvedeti več o projektu The Road to Better, obiščite spletno stran sustainability.ford.com.