Vsak tretji Evropejec bi zmanjšal uporabo avtomobilov v boju proti podnebnim spremembam

27. oktobra 2021

Evropejci smo se v boju proti podnebnim spremembam pripravljeni odpovedati letalskim prevozom, uživanju mesa in nakupom novih oblačil.

Nova vseevropska študija o odnosu javnosti do podnebnih sprememb je razkrila, koliko so ljudje pripravljeni žrtvovati v boju proti globalnemu segrevanju, ki ga povzroča človek.

Vsak tretji Evropejec bi zmanjšal uporabo avtomobilov v boju proti podnebnim spremembam

 Climate Countdown (Podnebno odštevanje)

zadnje med Fordovimi četrtletnimi poročili Go Electric (Preklopimo na elektriko), ugotavlja, da velika večina Evropejcev (v povprečju 90 odstotkov v vsaki od osmih držav, vključenih v raziskavo) čuti določeno stopnjo osebne odgovornosti v boju proti podnebnim spremembam.

Izzivi s katerimi se danes sooča Evropa

Na vprašanje o glavnih težavah, s katerimi se danes sooča Evropa – med njimi so bile pomembne teme, kot so sistemski rasizem, zagotavljanje duševnega zdravja in uravnoteženje gospodarstva – je bil globalni načrt za boj proti podnebnim spremembam kot ključna prednostna naloga. Na drugem mestu za okrevanjem po covidu-19. Ob soglasju, da je načrt za obvladovanje podnebnih sprememb nujen (29 %), jih je prav toliko (29 %) menilo, da je treba takoj uvesti strožje ukrepe za zajezitev podnebnih sprememb.

Vsak tretji Evropejec bi zmanjšal uporabo avtomobilov v boju proti podnebnim spremembam

Fordova raziskava, objavljena le nekaj dni pred srečanjem COP26

ključnim podnebnim vrhom, ki ga bo gostil Glasgow, kaže na presenetljivo pripravljenost evropske javnosti, da se odpove številnim priboljškom sodobnega življenja.

Vsak tretji Evropejec bi zmanjšal uporabo avtomobilov v boju proti podnebnim spremembam

Med ključnimi stvarmi, ki bi se jim bili Evropejci pripravljeni odreči, so na prvem mestu slovo od uporabe plastike (45 %). Sledi zmanjšanje porabe energije (45 %) in kupovanje lokalno izdelanega blaga (35 %). Precejšen je tudi delež tistih, ki bi bili pripravljeni omejiti nakup novih oblačil (34 %). Enak odstotek sodelujočih v anketi pravi, da bi bili pripravljeni manj uporabljati avtomobil (34 %), 25 % pa jih je izjavilo, da bi bili pripravljeni opustiti potovanja v tujino z letali.

Pričakovanja potrošnikov

Prav tako je bilo jasno razvidno, da potrošniki pričakujejo okolju prijazno poslovanje podjetij. 87 % jih je dejalo, da je pomembno kupovati izdelke podjetij, ki imajo pozitiven ali ogljično nevtralen prispevek k okolju. 56 % pa jih je dejalo, da je to zelo pomemben (40 %) ali celo najpomembnejši (16 %) dejavnik.

Odnos do električnih vozil pri potrošnikih

Glede odnosa Evropejcev do električnih vozil je raziskava pokazala vse večje zavedanje javnosti, da so električna vozila prihodnost (37 %). Vendar kaže tudi na to, da še vedno obstajajo legitimne ovire za njihovo sprejetje. Med najpomembnejšimi težavami, ki jih zaznavajo potrošniki, so še vedno pomisleki glede polnjenja in strah pred dosegom. 39 % jih pravi, da jih skrbi, kje bi lahko napolnili svoje vozilo. 24 % pravi, da ni ustrezne infrastrukture. 30 % pa, da bi jih električna vozila odvrnila od dolgih potovanj.

Vsak tretji Evropejec bi zmanjšal uporabo avtomobilov v boju proti podnebnim spremembam

 


“Ta raziskava kaže, kako zelo Evropejce skrbijo podnebne spremembe. So pripravljeni sprejeti številne individualne ukrepe za pomoč v boju proti njim. Kar zadeva osebni prevoz, je jasno, da v električnih vozilih vidijo prihodnost. Vendar raziskava kaže tudi, da imajo ljudje še vedno pomisleke glede polnilne infrastrukture in da jih skrbi doseg,” je povedal Stuart Rowley, predsednik Forda Evropa.

“Menim, da morajo vsi deležniki – vlada, tako nacionalna kot lokalna, ponudniki energije in avtomobilska podjetja – potrošnikom odločno predstaviti priložnosti elektrifikacije. Ter ustvariti infrastrukturo, potrebno za podporo viziji, saj lahko le z enotnim pristopom izpolnimo to obljubo. Ford je vse moči usmeril v elektrifikacijo in ponosni smo, da smo prevzeli vodilno vlogo pri pomoči potrošnikom, da preidejo na elektrificirana vozila.”