Ford bo ponovno zagnal evropsko proizvodnjo

29. aprila 2020

Ford je potrdil, da namerava po 4. maju ponovno zagnati začetno fazo proizvodnje v večini svojih glavnih obratov za izdelavo vozil in motorjev v celinski Evropi.

Od 4. maja se bo v Nemčiji proizvodnja po fazah nadaljevala v obratih za sestavljanje vozil v Saarlouisu in Kölnu ter v kölnskem obratu za proizvodnjo motorjev. Prav tako bodo vozila spet začeli sestavljati v Valencii v Španiji. Proizvodnjo pa bodo spet zagnali tudi v obratu za sestavljanje vozil in izdelavo motorjev v romunski Craiovi.

Obrat za izdelavo motorjev v Valencii bodo ponovno zagnali 18. maja. Datum ponovnega zagona Fordovih obratov za izdelavo motorjev v Dagenhamu in Bridgendu v Veliki Britaniji pa bodo potrdili pozneje.

Ford bo ponovno zagnal evropsko proizvodnjo

“Ko bo za nami prvi val pandemije koronavirusa v Evropi, moramo biti pripravljeni na novo okolje, ključna prioriteta našega načrta ‘vračanja na delo’ pa mora biti izvajanje Fordovih globalnih standardov glede socialnega distanciranja ter še čvrstejših zdravstvenih in varnostnih protokolov na delovnih mestih. Naši zaposleni morajo vedeti, da smo izvedli ustrezne ukrepe za njihovo zaščito med delom,” je povedal Stuart Rowley, predsednik Forda Evropa.


Proizvodnja se bo začela z nizko stopnjo intenzivnosti, prednost bodo imela naročena vozila. Gre za vozila, ki so jih trgovci že prodali strankam. Nato pa se bo obseg v naslednjih nekaj mesecih postopoma povečeval do vzpostavitve popolnega obsega proizvodnje. Načrti za ponovni zagon upoštevajo pripravljenost dobaviteljev, državne omejitvene ukrepe in povpraševanje strank ob odpiranju prodajnih salonov Fordovih trgovcev.

Ford bo ponovno zagnal evropsko proizvodnjo

“Ohranjanje zdravja naših delavcev je prva prioriteta pri ponovnem zagonu proizvodnje in vračanju k delu v naših obratih,” je povedal Martin Hennig, predsednik Fordovega evropskega sveta delavcev. “Vodje naših sindikatov po vsej Evropi so soglašali z daljnosežnimi ukrepi za najboljšo možno zaščito naših zaposlenih, ki presegajo s strani države predpisane ukrepe in veljajo za vse naše obrate v Evropi.”


V Fordovih proizvodnih in drugih obratih po Evropi bo uveljavljen obsežen seznam Fordovih globalnih standardov glede socialnega distanciranja. Vključeni so ukrepi za varovanje zdravja in zaščito zaposlenih:

  • zahteva, da vsi, ki vstopajo v Fordov obrat, uporabljajo obrazno masko (zagotovi jo podjetje). Na določenih položajih v proizvodnji in drugje, kjer ustrezne medsebojne razdalje ni možno zagotoviti, pa tudi primerno zaščito (vizir) za obraz;
  • vsem osebam se pred vstopom v Fordove prostore z opremo,izmeri telesna temperatura ( skladno z lokalnimi ali državnimi predpisi in omejitvami);
  • pred vstopom v Fordove prostore morajo zaposleni izvesti postopek za lastno oceno počutja. Ta potrdi ustrezno zdravstveno stanje in pripravljenost zaposlenega za delo;
  • sprememba zasnove delovnih površin za zagotavljanje dela v skladu s priporočili za socialno distanciranje. Ter vračanje k delu po predvidenih fazah, da je zagotovljeno zmanjšanje gostote zaposlenih v zgradbah.

Ko se bodo vrnili na delo, bo Ford vsem zaposlenim zagotovil tudi zaščitne ‘osebne komplete’. V teh kompletih bodo zaščitne obrazne maske za enkratno uporabo, termometri za večkratno uporabo in drugi higienski pripomočki.

Ford bo izdelal obrazne maske za uporabo v svojih obratih po vsej Evropi

Te obrazne maske, ki jih bo zagotovilo podjetje, bodo morali v skladu s Fordovimi globalnimi protokoli nositi vsi, ki delajo v Fordovem obratu ali ga obiščejo. S proizvodnjo obraznih mask za lastno uporabo Ford pomaga zmanjšati obremenitve dobavnih verig opreme za osebno zaščito, ki jo potrebujejo tako v zdravstvu kot v drugih panogah.

V zadnjih tednih je omejeno število zaposlenih nadaljevalo z delom v Fordovih obratih, da so bile kritične storitve na voljo brez prekinitve. Od 4. maja se bo obseg teh dejavnosti postopoma povečeval v smeri normalnega poslovanja.

Poleg tega se bodo od 4. maja po fazah začeli vračati na delo tudi zaposleni v neproizvodnih segmentih. Prednost bodo imeli vsi, ki sodelujejo pri ključnih dejavnostih za načrtovanje ponovnega zagona. Prav tako uporabniki specializirane opreme, ki je na voljo samo v Fordovih obratih, na primer testne opreme za vozila. Zaposleni, ki lahko delajo na daljavo, bodo na ta način delali še naprej.


“Ta čas je resnično brez primerjave z vsem, kar smo prestali v zgodovini našega podjetja. A obenem omogoča, da naši zaposleni pokažejo vse svoje odlike. Številni so aktivni pri pomoči svojim skupnostim z najrazličnejšimi dejavnostmi in po vsej Evropi. Pri ponovnem zagonu proizvodnje bomo ta pozitivizem, predanost in ponos prenesli nazaj na delovna mesta. Z njimi bomo zagotovili dodatne prednosti svojim strankam,” je povedal Rowley.