Pogled v prihodnost

22. januarja 2018

Tehnologije, ki nam bodo v pomagale v prihodnosti.

Predstavljajte si, da se peljete po cesti, in vam vozilo, ki vozi pred vami, pošlje opozorilo, da je na cesti ovira, zaradi katere mora ukrepati z nenadnim manevrom – vaše vozilo ima tako možnost, da varno prilagodi svoj položaj. Tudi semaforji ob vaši poti bi vas lahko opozarjali na zaustavljen promet, kar bi vam omogočilo pravočasno spremembo poti, reševalna vozila pa bi imela prost dostop do kraja nezgode.

Pogled v prihodnost

Z razmišljajočimi sistemi bomo mestne ulice vrnili skupnosti

V mestih je za prevoz na voljo veliko načinov: od podzemnih železnic in avtobusnih prog do voznih parkov taksijev, skupnih voženj in souporabe vozil ter osebnih vozil. Ta pestrost izbire bi morala olajšati življenje, kajne? A žal ni tako. Vsak način prevoza je optimalno prilagojen samo lastnemu delovanju, sodelovanje med različnimi sistemi ni prav pogosto na seznamu nujnih opravil. Pa bi moralo biti in tudi bo, ko se nas bo več soudeleženih pri razvoju sistemov prevoza osredotočilo na zagotavljanje optimalne mobilnosti za uporabnike in ne le izključno na tehnologije.

Način za obvladovanje teh izzivov je pogled na različne elemente mobilnosti v mestu kot na del enotnega prevoznega omrežja, ki ga sestavlja več ravni – infrastruktura vključno s cestami in pločniki, oprema, na primer semaforji, prevozna sredstva – osebna vozila, sredstva javnega prevoza in storitve za skupno rabo – ter za konec še digitalni vmesniki in procesi. Posamezne rešitve, na primer električna vozila, avtonomna vozila in storitve za skupno rabo vozil, lahko vse služijo istemu namenu, a morajo v kontekstu tega sistema sodelovati z vsemi drugimi komponentami, govoriti isti jezik in se medsebojno dopolnjevati.

Pogled v prihodnost

Pri Fordu razvijamo rešitve, ki lahko pomagajo pri sinhronizaciji neusklajene ponudbe storitev in funkcij, da bomo z njihovo medsebojno ubranostjo zagotovili varnejše in učinkovitejše mestno okolje. Nadgradnja naših zapletenih sistemov mestnih prevozov na to raven zahteva povezavo najrazličnejših informacij v velikem obsegu. Naša mesta potrebujejo platformo, ki bo omogočala pretok informacij in izvajanje temeljnih procesov za podporo celotnega ekosistema, kot so načini plačila ali identifikacija vozil. S povezavo vseh načinov prevoza v en sistem bomo uporabnikom zagotovili dostop do boljših storitev za načrtovanje poti – še preden odidejo od doma ali sredi poti , da bodo lahko izbrali najboljši način za prihod na cilj.

Ne zanima nas razvoj avtonomnih – samovozečih – vozil, ki bi delovala kot izolirani členi velikega prevoznega okolja, saj ima tehnologija veliko večji potencial in bi bil v tem primeru izkoriščen le delno. V učinkovitem, povezanem in optimiziranem sistemu prevozov zagotavlja ta tehnologija povsem nov pristop k prevozu blaga, porazdelitvi vsebine in oskrbi človeštva.

Pogled v prihodnost

S podjetjem Autonomic sodelujemo pri ustvarjanju platforme, ki bo oskrbovala mesta prihodnosti

Ko prilagajamo naša mesta za naslednjih 100 let, se moramo zavedati, da je pred nami pomemben trenutek v tehnologiji, ko moramo z zasnovo inovacij graditi skupnost. Če bomo svojo nalogo opravili pravilno, lahko pomagamo milijonom ljudi pri selitvi v mesta, kjer bo promet potekal tekoče in brez zastojev. Povežemo lahko ljudi, ki živijo v ‘prometnih puščavah’ in jim omogočimo dostop do mestnih središč z boljšimi službami. Veliko bolje lahko upravljamo naše pločnike, odstranimo parkirana ali ustavljena vozila, ki onesnažujejo okolje z izpušnimi plini, in namesto njih posadimo drevesa, ki bodo s svežim zrakom izboljšala našo skupnost.

Izgradnja takšnega ekosistema zahteva obsežno povezavo najrazličnejših podatkov številnih virov. In če želimo izkoristiti resnični potencial tovrstnega ekosistema, bodo morali ti viri – službe javnega prometa, samovozeča vozila, kolesarji in celo infrastruktura – govoriti isti jezik in se sporazumevati med sabo.

Prvi korak na tej poti je vzpostavitev platforme, ki omogoča takšno komunikacijo. Pri tem Ford sodeluje s podjetjem Autonomic s sedežem v Silicijevi dolini, ekipo predanih strokovnjakov z bogatimi izkušnjami pri uporabi storitev v oblaku in porazdeljenih sistemov, mobilnih tehnologij in strojnega učenja. Autonomic gradi odprto platformo s storitvami v oblaku: Oblak za mobilnost prevozov (‘Transportation Mobility Cloud’). Ta platforma lahko upravlja pretok informacij in temeljne transakcije med različnimi komponentami v ekosistemu prevozov – ponudniki storitev, osebnimi vozili, kolesi, pešci, sistemi javnega prevoza in mestno infrastrukturo, vključno s semaforji in parkirišči.

Pogled v prihodnost

S to platformo bodo lahko mesta izkoristila komunikacijo med različnimi načini prevoza ter storitvami, ki jih omogočajo, vključno s podatki posameznih vozil. Oblak za mobilnost prevozov lahko sprejme in obdela podatke v realnem času ter zagotovi številne storitve, vključno s povezavo vozil, tretjih strank, storitvami na osnovi lokacije, načrtovanjem poti, upravljanjem identitete, opozorili, postopki plačevanja, obdelavo podatkov in analitičnimi storitvami ter še marsičim. Na tej osnovi lahko razvijalci poskrbijo za nove aplikacije in storitve, ki omogočajo preprostejše in učinkovitejše vožnje.

Tako lahko na primer zmogljiva platforma mestom omogoča, da s pomočjo posodobitev lokacije vozil v realnem času nadzirajo pretok prometa, z dinamično preusmeritvijo avtomobilov zmanjšajo zastoje, skrajšajo čas vožnje v službo ali upoštevajo dela na cesti, športne dogodke in nujne primere. Mesto lahko poskrbi, da po najpomembnejših ‘arterijah’ v času prometnih konic ob koncu službe ne bodo vozila prazna samovozeča vozila. S platformo lahko mesta določijo varnejše točke za prevzem in oddajo potnikov ali vozil pri storitvah s skupno rabo.

Obenem lahko mesta z Oblakom za mobilnost prevozov zmanjšajo onesnaževanje in izpuste toplogrednih plinov, saj lahko določijo območja, v katerih morajo hibridna vozila obvezno delovati v povsem električnem načinu. Znatno bo olajšan prevoz z uporabo različnih sredstev, saj bodo lahko mesta s platformo prebivalcem omogočila dostop do storitev za načrtovanje poti in jim pomagala izračunati – vnaprej ali dinamično sproti med potjo – najboljši način potovanja na določeni poti.

Ta sistem ni ekskluzivno namenjen samo Fordu ali vozilom v zasebni lasti – oblak za mobilnost prevozov razvijamo za vse, za celoten operacijski sistem prevozov, vključno s proizvajalci avtomobilov. K sodelovanju smo povabili tudi druge proizvajalce, dobavitelje in upravitelje velikih voznih parkov ter jim ponudili možnost sooblikovanja te skupne platforme. S Fordovo zavezo, da bo zagotovil 100-odstotno povezljivost vozil, je naš cilj največ povezanih vozil z vsemi platformami do konca leta 2019.

Pogled v prihodnost

Skupni jezik za vse udeležene dejavnike v mestu

Prizadevamo si odgovoriti na naslednje vprašanje: kako bi se lahko vozila med sabo in tudi 6z drugimi elementi sporazumevala na najboljši način?

Pri Fordu verjamemo, da ima največji potencial za hitro, zaščiteno in varno komunikacijo vozil in mest v prihodnosti tehnologija mobilne komunikacije med vozilom in vsem ostalim (‘vehicle-to-everything’ – C-V2X). Globalna uvedba tehnologije C-V2X lahko zagotovi, da bodo vozila pomagala mestom po vsem svetu ustvariti varnejše okolje, ki bo omogočalo svobodnejše potovanje. Zdaj s partnerji v podjetju Qualcomm Technologies tesno sodelujemo pri preverjanju te tehnologije in raziskovanju njenega potenciala.

Tako lahko na primer eno vozilo sporoči tistim za sabo, da je naletelo na oviro na cesti, kar jim zagotavlja več časa za odziv ali celo možnost spremembe poti. Pešec z mobilnim telefonom lahko pošlje signale s svojo lokacijo vozilom, ki ga sicer morda ne bi zaznala. Celo prometni znaki ali semafori bi lahko o prometni nesreči ali nujnem primeru obvestili vozila, ki vozijo proti križišču, infrastruktura za mobilno tehnologijo pa bi lahko sprejemala informacije o morebitnih ovirah in jih posredovala vozilom. Pomoč omrežja, pokritost ali naročnina na mobilno omrežje niso pogoj za te komunikacije, kar omogoča zanesljiv prenos pomembnih informacij v kritičnih trenutkih.

Pri vsem naštetem bodo pomemben del sistema avtonomna vozila, ki imajo velik potencial za spremembo načina delovanja mest in bodo vplivala na veliko ljudi, ne le na tiste, ki želijo samo prisesti na poti v službo. Storitve souporabe vožnje s ‘človeškim voznikom’ želimo dopolniti z našimi samovozečimi vozili, ki bodo uporabljena na osnovi potreb, našim partnerjem pa želimo omogočiti dostop do območij brez redne oskrbe in ob tem ohraniti dostopne cene. Želimo, da imajo vsi podjetniki in podjetja, vključno s ponudniki storitev, ki dejavnosti ne opravljajo zaradi zaslužka, in celo posamezniki enake možnosti za razvoj in izboljšanje svoje vloge v skupnosti.