Ford sodeluje v globalni trajnostni pobudi

06. decembra 2017

Trajnostna pobuda pomaga izboljšati delovne pogoje in zmanjša vpliv na okolje.

Pobuda “Drive Sustainability”, v kateri sodeluje deset vodilnih avtomobilskih podjetij (BMW Group, Daimler AG, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Scania CV AB, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars in Volvo Group), bo vzpostavila nadzor nad surovinami, ki bo pomagal odkriti in odpraviti težave na področjih etike, okolja in delavskih pravic pri nabavi surovin.

Ford je že dolgo med vodilnimi na področju trajnosti v dobavnih verigah, mednarodni pobudi z več soudeleženimi podjetji pa se je pridružil, da bi dodatno izboljšal svoje dejavnosti. Fordovi dobavitelji prihajajo iz več kot 60 držav, med prvotnim virom surovine in delom za končno vozilo pa je tudi do deset nivojev dobaviteljev, zato so uvedli posebne programe, da bi tudi dobavitelji dosegali visoka merila, ki veljajo v podjetju.

“To je odlična priložnost za integriran pristop med avtomobilskimi podjetji, s katerim bomo dosegli sodelovanje in skupno rabo platforme za naš vidik glede nekaterih izjemno pomembnih dejavnikov trajnosti, kot so delovni pogoji in naš kolektivni okoljski odtis,” pravi Bob Holycross, podpredsednik za trajnost ter okoljski in varnostni razvoj pri Fordu Evropa.

Pobuda ‘DRIVE Sustainability’, ki jo pospešuje omrežje družbeno odgovornih podjetij CSR Europe, je zasnovana za ustvarjanje večje preglednosti, izboljšanje delovnih pogojev in odpravljanje težav na vseh nivojih dobavne verige. Novi opazovalni urad za surovine se bo osredotočal na odpravljanje morebitnih težav pri pridobivanju surovin, kot so sljuda, kobalt, guma in usnje. Načrt za odpravljanje teh težav bodo objavili v začetku leta 2018.

Sodelovanje pri pobudi ‘DRIVE Sustainability’ temelji na Fordovem programu ‘Partnerstvo za čistejše okolje’ (Partnership for A Cleaner Environment), ki so ga uvedli leta 2014, in zagotavlja nadzorna orodja, s katerimi si lahko dobavitelji pomagajo pri sledenju in doseganju svojih lastnih ciljev na področju trajnosti. Poročanje o napredku in izmenjava dobrih praks obenem pomagata drugim dobaviteljem, da se izognejo tveganjem, izboljšajo svojo zmogljivost, prihranijo energijo in zmanjšajo količino odpadkov.

Ford za komunikacijo s ključnimi strateškimi dobavitelji uporablja tudi usklajeni poslovni okvir (Aligned Business Framework) korporacije. Na ta način je zagotovljena pomoč pri izboljšanju kakovosti, spodbujanju inovacij, raziskovanju operativnih sinergij in prizadevanju za skupne pristope pri odpravljanju težav na področjih, kot so etične poslovne prakse, delovni pogoji, učinki proizvodnje in odgovorno izkoriščanje virov. Podjetje je dobaviteljem za izjemno zmogljivost in dosežke podelilo priznanje na dogodku Nagrade za svetovno odličnost (World Excellence Awards), ki je letos potekal že devetnajstič.